Jak najít IP adresu tiskárny

Moderní technická zařízení jsou komplexní vzájemně propojený systém, jehož každý prvek plní svůj specifický úkol. Pro organizaci procesu byly vytvořeny speciální programy, které regulují výkon různých úkolů. Pro komunikaci s určitým typem zařízení je nutné znát jeho umístění v obrovské databázi a systému. K tomu jsou pro každý komunikační kanál pevné adresy.

Uživatelé někdy potřebují zjistit přesnou adresu a získat informace o přidruženém zařízení.

Pro začátečníky se tento úkol může zdát složitý, ale jeho provedení je docela jednoduché. Existuje několik možných způsobů, jak rozpoznat data o konkrétním zařízení. V našem článku vám řekneme více o všech metodách. Zvažte rozpoznání komunikačního kanálu pro tiskárny.

Nejprve se pojďme zabývat metodou rozpoznávání naší vlastní technologie v operační technice Windows. Existuje několik možností, jak toho dosáhnout. Než začnete, zapněte zařízení a počítač, připojte nové zařízení k systému a synchronizujte jej a poté proveďte jednu z následujících metod:

 1. První možností je použít hlavní nabídku a zobrazit vlastnosti a informace o tiskárně. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky stisknutím tlačítka „Start“ a poté vyhledejte řádek označený „zařízení a tiskárny“. V této sekci přejděte ze seznamu, vyberte název připojeného zařízení a klikněte na něj pravým tlačítkem myši a otevřete položku „Vlastnosti“. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte kategorii „obecné“ a určete adresu podle umístění.
 2. Pokud se připojíte a přistoupíte k síti pomocí routeru, pak způsob určení komunikačního kanálu bude záviset na něm. Chcete-li to provést, přejděte do hlavní nabídky počítače a poté přejděte na nastavení routeru. Tam musíte najít řádek s názvem domácí sítě a přejít na „zařízení“. Poté vám program poskytne seznam připojených zařízení. V seznamu vyhledejte potřebný řádek a vyhledejte informace o umístění tiskáren v síti. Přepište nebo zapamatujte si aktuální IP adresu.
 3. Pokud vám předchozí možnosti nepomohly nebo je navrhovaná cesta obtížná, můžete použít jinou metodu. K tomu potřebujete funkční tiskárnu a spárování s počítačem. Zapněte všechna zařízení a doplňte papír do příslušné přihrádky. Přejděte do nabídky tiskárny, najděte „vlastnosti“ a vyberte „obecné“. Poté vyberte funkci testovacího tisku. Stav zařízení a jeho umístění by se mělo zobrazit na výstupním listu na několika místech. Pečlivě si prohlédněte list a najděte potřebné informace.
 4. Další možností, o které málokdo ví, je použití textového editoru. Protože většina z nich má schopnost zobrazovat dokumenty v tištěné verzi stránky, můžete tento problém vyřešit. Stačí otevřít editor, vložit do něj jakýkoli text nebo obrázek. Přejděte do nabídky tisku a přejděte na řádek „port“. Zde naleznete informace o stavu zařízení, jeho nastavení, parametrech a adresu v síťovém komunikačním kanálu.
 5. K zakoupenému zařízení je obvykle přiloženo instalační CD s programem pro sledování stavu tisku. V případě jeho nepřítomnosti si můžete program stáhnout z internetu z oficiálního zdroje. Nainstalujte software, zaškrtněte ujednání uživatele. Spusťte aplikaci a přejděte do hlavní nabídky, kde se zobrazí různé parametry a možnosti. Klikněte na kterékoli tlačítko a dostanete odpověď na vaši otázku. Tato možnost je pravděpodobně nejobtížnější ze všech. Ale pokud jste již software nainstalovali předem, provedené manipulace nezabere mnoho času a nebudou obtížné.
 6. Existuje jiný způsob použití aplikace, která je speciálně navržena pro tento účel. Můžete nainstalovat speciální program, který rozpozná umístění zařízení připojených k síti. Nejvhodnější pro použití (ruské rozhraní umožňuje rychle procházet stránku) je program IPScan. Po instalaci a spuštění systémů spustí program samotný skener, který detekuje připojení. Poté se zobrazí seznam spárovaných zařízení, mezi nimiž bude vaše tiskárna.

Použijte některou z dostupných metod a zjistěte síťovou adresu zařízení. Každá z navrhovaných metod vám nebude trvat příliš dlouho a pokud budete přesně postupovat podle pokynů, získáte požadovaný výsledek.

DŮLEŽITÉ: Pro implementaci procesu vyhledávání a rozpoznávání IP adres musí všechny technické prostředky řádně fungovat a mít přístup k internetu.

Měli byste také sledovat stav antiviru, abyste zabránili vniknutí škodlivých programů a virových aplikací do systému, jinak by mohl být přístup k informacím zablokován nebo by systém vytvořil chybná data.

Jak najít ip adresa jiné tiskárny?

Aby bylo možné zjistit data ostatních, stačí získat přístup k zařízení. Až budete mít příležitost přihlásit se z jiného počítače, můžete zjistit adresu. Princip všech manipulací bude stejný pro každou tiskárnu. Vyzkoušejte jednu z výše uvedených metod. Zkuste, dokud nedostanete požadované informace.

Pokud nemáte přístup k počítači, můžete nainstalovat speciální programy a aplikace, které skenují jiné systémy. Najdete je na internetu a nahrajte do systému. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zjistěte adresu tiskárny, která vás zajímá.

Kromě toho bude užitečné znát název, pod kterým je zařízení zaregistrováno v síti. Někdy je třeba zadat jméno. Chcete-li zjistit, jak je tiskárna zaznamenána, musíte postupovat takto:

 1. Zapněte počítač a přejděte do hlavní nabídky. V části „Zařízení“ vyberte „tiskárny a skenery“.
 2. Z navrhovaného seznamu zařízení v otevřeném dialogovém okně vyberte zařízení, které vás zajímá.
 3. Klikněte na jeho obrázek nebo nápis pravým tlačítkem myši.
 4. Ze seznamu možných akcí vyberte položku „control“ nebo „properties“. Každá z těchto možností vás přenese do hlavní nabídky tiskárny a zobrazí informace o ní.
 5. Otevřete kartu „Obecné“. Název sítě tiskárny se zobrazí v odpovídajícím podpisovém poli, pod nímž jej lze určit na internetu.

Chcete-li získat přístup, je požadováno jméno nebo adresa, pro větší pohodlí můžete použít výše popsaný způsob a zadat jméno.

Pokud narazíte na tento problém, pravděpodobně znáte rozsah tohoto parametru. Pokud jste se však nemuseli vypořádat s podobným úkolem a potřebujete najít místo, které je pro vás neznámé, doporučujeme zjistit hlavní účel IP adresy:

 • Rychlá orientace systému a rozpoznávání uživatelů.
 • Možnost pokročilých funkcí zařízení.
 • Snadné spárování s dalšími zařízeními a uživateli sítě.
 • Vytvoření lokálního komunikačního uzlu chráněného šifrováním.
 • Schopnost vytvořit si vlastní pozvánky na server nebo uživatele pro vzájemně propojenou práci s ním.
 • Při práci s jiným zařízením lze požádat o IP, aby zajistil přístup a práci v systému.
 • Je také užitečné znát místo pro rychlé úpravy a opravy v případě selhání systému.

DŮLEŽITÉ: Obecně je IPA (adresa internetového protokolu) dekódována jako adresa nebo umístění komunikačního protokolu na internetu. Jeho hlavním účelem je rozpoznat (identifikovat) zařízení připojená prostřednictvím různých komunikačních kanálů.

Pokud potřebujete změnit protokol síťového připojení, můžete to snadno provést pomocí instrukce:

 1. Přejděte na část „Zařízení a tiskárny“, jak je popsáno výše. Vyberte typ zařízení.
 2. Poté klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete vlastnosti.
 3. Vyberte kartu „porty“ a přejděte na nastavení portu.
 4. Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný protokol a klikněte na něj.
 5. V záhlaví změňte adresu a změny uložte.

Loading...

Zanechte Svůj Komentář